Xích đu có mái che, chất liệu nhôm đúc Sơn tỉnh điện